•  
  •  

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ανοιχτού κυκλώματος

Γεωθερμικές αντλίες ανοιχτού κυκλώματος
Άνεση που δεν αφήνει περιθώριο για ακάλυπτες επιθυμίες: geoTHERM

Πηγή θερμότητας τα υπόγεια ύδατα:

Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες για αυτή τη τεχνολογία, η χρήση των υπογείων υδάτων μέσω πηγαδιού άντλησης και επιστροφής είναι υψηλής απόδοσης.
Για επιπλέον πληροφορίες επιλέξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: