•  
  •  

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας κλειστού κυκλώματος

Γεωθερμικές αντλίες κλειστού κυκλώματος
Tο σπίτι σας, η  γη σας, η αντλία θερμότητάς σας

Πηγή θερμότητας το έδαφος - οριζόντια τοποθέτηση:
Σε βάθος περίπου 1,5 m τοποθετείται  το σύστημα των γεωεναλλακτών οριζόντια στο έδαφος του κήπου σας και έτσι απορροφά την θερμότητα που περικλείεται στο έδαφος

Πηγή θερμότητας το έδαφος-γεώτρηση:
Ο γεωεναλλάκτης τοποθετείται κάθετα στο έδαφος και έτσι απαιτεί πολύ λίγο χώρο
Για επιπλέον πληροφορίες επιλέξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: