•  
  •  

Κάτοπτρα ακτινοβολίας

Τα αποδοτικά και συγχρόνως οικονομικά συστήματα θέρμανσης αποτελούν μία άψογη λύση για τη θέρμανση μεγάλων, συχνά ανοικτών χώρων.

Είτε πρόκειται για κάτοπτρα ακτινοβολίας ανοικτού είτε κλειστού φλογοθαλάμου – η επιλογή της κάθε τεχνικής βασίζεται στην  αποτελεσματικότητα του κάθε συστήματος.

Κάτοπτρα ανοιχτού φλογοθαλάμου


  • Τα κάτοπτρα ακτινοβολίας ανοιχτού φλογοθαλάμου χρησιμοποιούνται για την πλήρη ή τη μερική θέρμανση εμπορικών και βιομηχανικών χώρων, σε εκκλησίες, βεράντες, γυμναστήρια και γήπεδα.

Κάτοπτρα κλειστού φλογοθαλάμου


  • Τα κάτοπτρα ακτινοβολίας κλειστού φλογοθαλάμου χρησιμοποιούνται για την πλήρη ή τη μερική θέρμανση εμπορικών και βιομηχανικών χώρων, σε εκκλησίες, βεράντες, γυμναστήρια και γήπεδα.