•  
  •  

Συσκευές μέτρησης

Η γερμανική εταιρεία Testo, με περισσότερα από 55 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των συστημάτων μέτρησης και καταγραφής δεδομένων, και ο αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα Voultherm O.E σε συνεργασία με τη Θερμογκάζ Α.Ε. παρέχει μία πλήρη γκάμα συσκευών για τον τεχνικό και τον εγκαταστάτη.

Οι απαιτήσεις που τίθενται για τα συστήματα μέτρησης γίνονται συνεχώς πιο σύνθετες αλλά συγχρόνως και πιο εξατομικευμένες. Συνεπώς, η αναγνώριση ακριβώς αυτών των απαιτήσεων των πελατών αλλά και η τέλεια γνώση των νέων τεχνολογιών αποτελεί το κύριο μέλημα της Testo, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της αγοράς.

Όλοι οι πελάτες της Testo επωφελούνται από τις πραγματικές καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας αισθητήρων, αλλά και από τις προόδους της μικροηλεκτρονικής, της αποθήκευσης των δεδομένων μέτρησης ή της επικοινωνίας με άλλα μέσα όπως υπολογιστές,
Αυτός ο συνδυασμός πολυετούς εμπειρίας και προσέγγισης του πελάτη, αυξάνει τη χρησιμότητα των συστημάτων μέτρησης της Testo.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

Αναλυτές καυσαερίων Testo


Κάθε εγκατάσταση καύσης πρέπει να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο, ανεξάρτητα από τη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει τακτικτούς ελέγχους και σωστή ρύθμιση. Με τους αναλυτές καυσαερίων Testo έχετε άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Θερμικές κάμερες Testo


Αναγνωρίστε δυσκολίες και αδύναμα σημεία στην κτιριακή θερμογραφία καθώς και στη βιομηχανική συντήρηση και την παρακολούθηση προϊόντων, τώρα ακόμη ταχύτερα με τα νέα συστήματα θερμικής απεικόνισης της Testo. Μπορείτε να διεξάγετε ελέγχους χωρίς καμία απολύτως ζημία σε υλικά και εξαρτήματα, έτσι είστε σε θέση να διακρίνετε τυχόν προβλήματα προτού εμφανιστεί βλάβη ή κίνδυνος πυρκαγιάς.

Λοιπά όργανα μέτρησης Testo


Για περισσότερες πληροφορίες για τις απεριόριστες δυνατότητες των συσκευών Testo επιλέξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
  • Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας Testo
  • Όργανα μέτρησης πίεσης Testo
  • Πολυόργανο μέτρησης Testo
  • Ανιχνευτές αερίου Testo
  • Ηλεκτρονικά μανόμετρα Testo
  • Λοιπά όργανα μέτρησης Testo
  • Mini όργανα μέτρησης Testo