•  
  •  

Θέρμανση με αέριο

Με τους λέβητες αερίου της Vaillant απολαμβάνετε μέγιστη εξοικονόμηση και απόλυτη άνεση.
Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του αφήνει ελάχιστα υπολείμματα, οπότε απαιτεί λιγότερο καθαρισμό κατά τη συντήρηση και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών. Δεν απαιτείται χώρος αποθήκευσης, αφού είναι άμεσα διαθέσιμο από το εγκατεστημένο δίκτυο και δεν χρειάζεται να προπληρώσετε για το καύσιμο.
Εκμεταλλευτείτε τα οφέλη της θέρμανσης με φυσικό αέριο, επιλέγοντας ανάλογα με τις ανάγκες σας το λέβητα που αντιστοιχεί σε αυτές:

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνώσεως

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνώσεως για μεγαλύτερη απόδοση και ελάχιστες απαιτήσεις χώρου
    Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνώσεως (έκδοση Plus) για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
    Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνώσεως (έκδοση Pro) για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
    Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνώσεως (έκδοση Pure) για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
    Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνώσεως για θέρμανση και δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης έμμεσα σε συνδυασμό με κάποιον ταμιευτήρα της Vaillant

Επίτοιχοι λέβητες συμβατικοί

Επίτοιχοι λέβητες συμβατικοί για τον εκσυγχρονισμό παλαιών εγκαταστάσεων αλλά και για καινούργιες εγκαταστάσεις
        Επίτοιχοι λέβητες συμβατικοί (έκδοση Pro) για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
       Επίτοιχοι λέβητες συμβατικοί (έκδοση Plus) για θέρμανση και δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης έμμεσα σε συνδυασμό
       με κάποιον ταμιευτήρα της Vaillant

Επιδαπέδιοι λέβητες συμπυκνώσεως

Επιδαπέδιοι λέβητες συμπυκνώσεως για μεγαλύτερη απόδοση σε κεντρικές εγκαταστάσεις
        Επιδαπέδιοι λέβητες συμπυκνώσεως για θέρμανση μεγάλων εγκαταστάσεων

Επιδαπέδιοι λέβητες συμβατικοί

Επιδαπέδιοι λέβητες συμβατικοί για τον εκσυγχρονισμό παλαιών μεγάλων εγκαταστάσεων
        Επιδαπέδιοι λέβητες συμβατικοί (μονοβάθμιοι) με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό καυστήρα
        Επιδαπέδιοι λέβητες συμβατικοί (διβάθμιοι) με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό καυστήρα

Αυτοματισμοί – Ελεγκτές

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της εγκατάστασής σας με τους ελεγκτές της Vaillant
       Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για τον έλεγχο ενός κυκλώματος θέρμανσης
       Αντιστάθμιση calorMATIC 470 για τον έλεγχο μέχρι και δύο κυκλωμάτων θέρμανσης
       Αντιστάθμιση auroMATIC 620 για τον έλεγχο δύο κυκλωμάτων και για συστοιχία συσκευών