•  
 •  

Θέσεις εργασίας

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016:

Η ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Περιγραφή:
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε θέματα λεβήτων αερίου, αντλιών θερμότητας, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών συστημάτων και γενικά συστημάτων θέρμανσης. 

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Ηλικία έως 40 ετών.

Επιθυμητά προσόντα:
 • Εμπειρία σε θέρμανση/ φυσικό αέριο/ αντλίες θερμότητας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία
 • Γνώσεις Αγγλικών ή Γερμανικών

Προσφέρονται:
 • Μισθός και ποσοστά επί των πωλήσεων.
 • Διαρκής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: careers@thermogas.gr ή στο fax: 210 6665564.