Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»

Το «Εξοικονομώ Αυτονομώ» είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στα κτήρια, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Επίσης, στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων.

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης καλεί έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος κάνει ενεργειακή επιθεώρηση, βάσει της οποίας το ακίνητο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κλάση.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει κάποιες παρεμβάσεις (π.χ. αλλαγή παλαιού λέβητα πετρελαίου) μετά από τις οποίες το ακίνητο θα πρέπει να έχει ανέβει τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση. Στη συνέχεια γίνονται οι παρεμβάσεις και το ακίνητο επιθεωρείται ξανά για να διαπιστωθεί αν επετεύχθη η ζητούμενη εξοικονόμηση. Οι δικαιούχοι, ανάλογα με το εισόδημά τους, λαμβάνουν επιχορήγηση έως και 65%. Στο ποσοστό επιδότησης προστίθεται σε όλους ειδική προσαύξηση 10% λόγω COVID – 19.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ και για τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://exoikonomo2020.gov.gr/odegos).