Θέσεις εργασίας

Η ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των εργοστασίων VAILLANT και NIBE, επιθυμεί να προσλάβει:

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Περιγραφή:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε επαγγελματίες της θέρμανσης, για λέβητες αερίου, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα και γενικά συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ΖΝΧ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Άδεια οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις θέρμανσης/ φυσικού αερίου/ αντλιών θερμότητας
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία
  • Γνώσεις Αγγλικών ή Γερμανικών

Προσφέρονται:

  • Κορυφαία τεχνογνωσία στον κλάδο της θέρμανσης
  • Διαρκής εκπαίδευση σε εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, λέβητες, αντλίες θερμότητας, κ.ά.
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Ετήσιο bonus απόδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: careers@thermogas.gr .