Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

Είναι ο κανονισμός βάσει του οποίου κατατάσσεται ένα κτίριο ενεργειακά. Με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία είναι τα ίδια για όλα τα κτίρια, υπολογίζεται η συνολική κατανάλωση για την θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού και ψύξη για το υπό μελέτη κτίριο και το κτίριο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κλάση.

Όσο πιο μικρή είναι η θεωρητική αυτή κατανάλωση, τόσο πιο υψηλή είναι η κλάση του κτιρίου. Η κατανάλωση μπορεί να είναι καθαρά θεωρητική, αλλά βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα του κτιρίου, δηλαδή τα πραγματικά κλιματολογικά δεδομένα, την πραγματική γεωμετρία και μονώσεις και την πραγματική εγκατάσταση θέρμανσης.

Οπότε έχει μεγάλη σημασία το σύστημα παραγωγής θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για την κατάταξη του κτιρίου σε υψηλή ενεργειακή κλάση. Όσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή κλάση του κτιρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εμπορική του αξία. Σημειωτέον ότι είναι πλέον υποχρεωτική η ενεργειακή επιθεώρηση σε κάθε προς ενοικίαση ή πώληση κτίριο ή διαμέρισμα, ώστε ο υποψήφιος ενοικιαστής ή αγοραστής να γνωρίζουν πριν ενοικιάσουν ή αγοράσουν την ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

Τέλος κάθε νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο πρέπει να πληροί κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες θέτει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΚΕΝΑΚ και το νομικό πλαίσιο από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ