Share

Επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου μεγάλης ισχύος

Υδραυλική σύνδεση στο δίκτυο θέρμανσης με εναλλάκτη θερμότητας. Πλεονεκτήματα έναντι της σύνδεσης με υδραυλικό διαχωριστή

 

Η ραγδαία εξάπλωση του φυσικού αερίου στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και η απαγόρευση εγκατάστασης συμβατικών λεβήτων έχει οδηγήσει στην επικράτηση των επιτοίχιων λεβήτων συμπύκνωσης. Παράλληλα με τους λέβητες μικρής ισχύος που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, τα τελευταία χρόνια στην αγορά επικρατούν και οι επιτοίχιοι λέβητες μεγάλης ισχύος έναντι των λεβήτων δαπέδου φυσικού αερίου ή της αντικατάστασης των καυστήρων πετρελαίου σε υφιστάμενους συμβατικούς λέβητες, η οποία ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Η εγκατάσταση των επιτοίχιων λεβήτων συμπύκνωσης μεγάλης ισχύος έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα έναντι της αντικατάστασης των καυστήρων πετρελαίου όπως:

Σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του κόστους θέρμανσης καθώς εκτός από το χαμηλότερο κόστος του καυσίμου υπάρχει σημαντική επιπλέον μείωση της κατανάλωσης λόγω της τεχνολογίας συμπύκνωσης αλλά και της αναλογικής λειτουργίας των νέων λεβήτων και της προσαρμογής της λειτουργίας τους, ανάλογα με την εκάστοτε απαιτούμενη ισχύ.

Μεγάλη ευελιξία αλλά και διαθεσιμότητα του συστήματος στις περιπτώσεις αντικατάστασης μεγάλων λεβήτων με συστοιχίες επιτοίχιων λεβήτων καθώς σε περίπτωση βλάβης το φορτίο θα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του από τους υπόλοιπους λέβητες της συστοιχίας.

Επιπλέον, σε σχέση με τους επιδαπέδιους λέβητες συμπύκνωσης οι επιτοίχιοι πλεονεκτούν λόγω: της ευκολίας μεταφοράς τους, ειδικά σε υπόγεια λεβητοστάσια αλλά και του συνήθως χαμηλότερου συνολικού τους κόστους.

Η αντικατάσταση των λεβήτων σε κεντρικά λεβητοστάσια και η αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο αποτελεί ευκαιρία για διόρθωση της τυχών υπερδιαστασιολόγησης της υπάρχουσας εγκατάστασης. Από μελέτες σε υπάρχοντα λεβητοστάσια και από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από εκατοντάδες εγκαταστάσεις η υπερδιαστασιολόγηση των παλαιών εγκαταστάσεων μπορεί να φτάνει – και πολλές φορές και να ξεπερνάει – και το 100%. Εάν δε ληφθεί υπόψη η πραγματική κατανάλωση των προηγούμενων ετών, ή δεν γίνει νέα – σωστή – μελέτη απωλειών χώρου, τότε  το αρχικό κόστος της εγκατάστασης θα αυξηθεί σημαντικά, χωρίς κανένα όφελος για τον ιδιοκτήτη.

Οι επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου συμπύκνωσης αποτελούν, λοιπόν, μια εξαιρετική λύση για λεβητοστάσια μεγάλης ισχύος, έχουν όμως κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και τη μελέτη των εγκαταστάσεων. Οι λέβητες έχουν μικρές διαστάσεις και το σώμα τους είναι σύμπακτης κατασκευής με αποτέλεσμα η ροή θερμότητας στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης να είναι υψηλότερη σε σχέση με τους παλαιούς συμβατικούς λέβητες. Για το λόγο αυτό σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές απαιτούν η σύνδεση τους να γίνεται με πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα. Ο ελεγκτής / πλακέτα του λέβητα ελέγχει τον πρωτεύοντα κυκλοφορητή ώστε να εξασφαλίζει σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του επαρκή ροή νερού στο εσωτερικό του λέβητα και κατά συνέπεια σωστή απορρόφηση της παραγόμενης θερμότητας ώστε να μην προκύπτουν δυσλειτουργίες και υπερθερμάνσεις. Ο έλεγχος του δευτερεύοντος κυκλοφορητή μπορεί επίσης να γίνεται από τον ελεγκτή του λέβητα ή από το σύστημα αυτοματισμού του κτιρίου.

Επιπλέον η υψηλή ροή θερμότητας στο σώμα του λέβητα και ειδικά στο σημείο όπου είναι ο καυστήρας και αναπτύσσονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες ( μεταφορά θερμότητας από τον καυστήρα προς τα τοιχώματα μέσω ακτινοβολίας λόγω της υψηλής θερμοκρασίας της φλόγας κατά την καύση του αερίου ) οδηγεί στην πλευρά του νερού σε επικαθήσεις αλάτων ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της εγκατάστασης. Το φαινόμενο αυτό – αντίστοιχο με τις επικαθήσεις αλάτων στις ηλεκτρικές αντιστάσεις των μπόιλερ – μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα έως και την καταστροφή του σώματος του λέβητα. Τα άλατα που επικάθονται δημιουργούν ένα θερμομονωτικό στρώμα το οποίο δυσχεραίνει τη ροή θερμότητας με αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει στη διάτρηση του σώματος του λέβητα. Στο σημείο αυτό και σε σχέση πάντα με τη σκληρότητα του νερού εκτός της αρχικής πλήρωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και κάθε επόμενη πλήρωση της εγκατάστασης που θα ακολουθήσει κατά την διάρκεια ζωής του λέβητα. Οι πληρώσεις που θα ακολουθήσουν σε μια περίοδο 20 ετών σε μία παλιά εγκατάσταση θέρμανσης π.χ. σε μια παλιά πολυκατοικία με δισωλήνιο σύστημα μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες νερού και κατά συνέπεια αλάτων που θα επικαθήσουν στο λέβητα ακόμα και σε περιοχές με νερό χαμηλής σκληρότητας, όπως είναι η Αθήνα.

 

Ποιότητα του νερού της εγκατάστασης: Ένα ζήτημα που έχει λύση!

Οι κατασκευαστές αλλά και οι ισχύουσες προδιαγραφές σε χώρες του εξωτερικού ( π.χ. VDI 2035 στη Γερμανία ) προτείνουν μεταξύ άλλων δύο λύσεις για το θέμα της ποιότητας του νερού της εγκατάστασης:

Α) την διαρκή και αυτόματη επεξεργασία της συνολικής ποσότητας του νερού πλήρωσης της εγκατάστασης κατά την 1η αλλά και σε κάθε επόμενη πλήρωση, οπότε η σκληρότητα αλλά και η ποσότητα του νερού θα είναι ελεγχόμενη.

Β) την εγκατάσταση εναλλακτή θερμότητας αντί του υδραυλικού διαχωριστή και την υδραυλική απομόνωση του πρωτεύοντος κυκλώματος, οπότε η ποσότητα του νερού που κυκλοφορεί στο λέβητα θα είναι περιορισμένη και δεν θα ανανεώνεται σε περίπτωση επεμβάσεων στο υδραυλικό κύκλωμα της θέρμανσης.

Εκ των δύο προτεινόμενων λύσεων η πρώτη εφαρμόζεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις και μόνο σε μεγάλα έργα όπου υπάρχει η αντίστοιχη προδιαγραφή από το μελετητή του έργου. Το επιπλέον κόστος που προκύπτει ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του έργου, τη σκληρότητα του νερού της περιοχής και άλλες παραμέτρους. Πρακτικά σε κτιριακές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών σε περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιών λεβητοστασίων σπάνια εφαρμόζονται συστήματα επεξεργασίας νερού.

Η 2η λύση των εναλλακτών θερμότητας αντί των υδραυλικών διαχωριστών παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα και εφαρμόζεται συχνά από καταξιωμένους εγκαταστάτες. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

1) Η εγκατάσταση του εναλλάκτη είναι πολύ απλή και ουσιαστικά δεν διαφέρει από αυτή του υδραυλικού διαχωριστή τον οποίο υποκαθιστά.

2) Απαιτεί μειωμένη μελλοντική συντήρηση

3) Δεν επηρεάζεται από μελλοντικές επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης

4) Διαχωρίζει πλήρως τα δύο κυκλώματα και δημιουργεί μια ‘’νοητή περιοχή ευθύνης ‘’ σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του λέβητα σε σχέση με την λειτουργία του συνολικού συστήματος

5) Λόγω του εναλλάκτη δεν απαιτείται μαγνητικό φίλτρο στο πρωτεύον κύκλωμα.

6) Οι εναλλάκτες συνήθως είναι υπολογισμένοι από τους κατασκευαστές των επιτοίχιων λεβήτων και δημιουργούν πολύ μικρές διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των κυκλωμάτων με αντίστοιχη λογική πτώση πίεσης στο υδραυλικό κύκλωμα.

7) Σε πολύ υψηλά κτίρια οι εναλλάκτες απαιτούνται και λόγω της υδροστατικής πίεσης που προκύπτει από το συνολικό ύψος της εγκατάστασης και μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας του λέβητα.

Το κόστος ενός εναλλακτή σε σχέση με τον υδραυλικό διαχωριστή και το απαιτούμενο μαγνητικό φίλτρο μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο αλλά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση των εναλλακτών είναι συντριπτικά υπέρ της εγκατάστασης τους. Η ασφάλεια που προκύπτει από την εγκατάσταση του εναλλάκτη για την καλή λειτουργία και μακροζωία του λέβητα ωθεί τους συνεπείς κατασκευαστές να συνδέσουν την πολυετή εγγύηση των λεβήτων με την εγκατάσταση των εναλλακτών.

Τέλος η εγκατάσταση ενός εναλλάκτη σε ένα λεβητοστάσιο με λέβητες φυσικού αερίου μεγάλης ισχύος χαρακτηρίζει συνολικά την εγκατάσταση και τη μελέτη που έχει γίνει αναδεικνύοντας την ποιότητα της δουλειάς που έχει γίνει αλλά και τη μέριμνα που έχει ληφθεί ώστε το έργο να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με τα λιγότερα προβλήματα.

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε καλέστε μας στο 2106665552.

 

Ευάγγελος Μητσάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνος Πωλήσεων

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ