Εξαρτήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

εξαρτήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Oventrop

Εξαρτήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

  • Σετ εγκατάστασης ενδοδαπέδιας
  • Σετ εγκατάστασης ενδοδαπέδιας για μικτά συστήματα

1) Σετ εγκατάστασης ενδοδαπέδιας

  • Σετ εγκατάστασης κυκλοφορητή (inverter) Regufloor HN σε πίνακα ενδοδαπέδιας με τρίοδη βάνα, θερμοστατική κεφαλή και θερμόμετρο άνω ορίου
  • Σετ εγκατάστασης κυκλοφορητή (inverter) Regufloor HW σε πίνακα ενδοδαπέδιας με τρίοδη βάνα, σερβομοτέρ, αντιστάθμιση με τα αισθητήρια της και θερμόμετρο άνω ορίου
  • Σετ εγκατάστασης κυκλοφορητή (inverter) Regumat F-180 κομπλέ για ενδοδαπέδια θέρμανση με by bass, τρίοδη βάνα, θερμοστατική κεφαλή και θερμόμετρο άνω ορίου

*Μπορεί να συνδυαστεί με θερμοστατική κεφαλή τρίοδης 20-50 ⁰C με αισθητήριο αποστάσεως 2m.

 

2) Σετ εγκατάστασης ενδοδαπέδιας για μικτά συστήματα

  • Σετ εγκατάστασης τρίοδης 1’’ Regumat F-180 M3 -180 με by bass, σερβομοτέρ, αντεπίστροφη, μόνωση και κυκλοφορητή (inverter)
  • Σετ εγκατάστασης κυκλοφορητή Regumat S-180 με by bass, αντεπίστροφη, 2 βάνες με θερμόμετρο και μόνωση (χωρίς κυκλοφορητή)
  • Σετ εγκατάστασης κυκλοφορητή Regumat S-180 με by bass, αντεπιστροφή, 2 βάνες με θερμόμετρο, μόνωση και κυκλοφορητή WILO-STRATOS PICO 25/1-6
  • Τρίοδη θερμοστατική βάνα ανάμιξης ή κατεύθυνσης ανάλογα με την υδραυλική σύνδεση με Kvs 5,5 έως 8,10 και διατίθεται σε 1’’ 1 ¼’ και 1 ½’