ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ PROTECTOR

κιτ ελέγχου Protector

FERNOX ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ PROTECTOR Μέτρηση Επιπέδου Προστασίας


  • Απλή και ακριβής μέτρηση επιπέδων συγκέντρωσης αναστολέων διάβρωσης Fernox Protector
  • Παραδίδεται σε πλαστική συσκευασία
  • Δυνατότητα μέτρησης τουλάχιστον 25 συστημάτων
  • Κατάλληλο για έλεγχο όλων των υγρών προστασίας της Fernox
  • Δίνει πρόσθετη ασφάλεια σε διάγνωση και επεξεργασία


Δελτίο προϊόντος
Φωτογραφία