ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ UNIVERSAL

κιτ ελέγχου universal

FERNOX ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ Έλεγχος ποιότητας νερού


  • Επί τόπου ανάλυση του νερού κεντρικής θέρμανσης
  • Απλοί πίνακες χρωμάτων για μέτρηση συγκεντρώσεων
  • Έλεγχοι των μεγαλύτερων παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού


Φωτογραφία