Αντλίες Θερμότητας Αέρα – Νερού LZT και LHA

  • Αντλίες Θερμότητας Αέρα - Νερού LZT

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού υψηλής απόδοσης

Ικανότητες θέρμανσης από 25 έως 200 kw

LZT και LHA

Η σειρά αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης LZT και LHA έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με συστήματα θέρμανσης δαπέδου με ακτινοβολία ή για εφαρμογές όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει μέγιστη απόδοση κατά τη θέρμανση.

Έχουν βελτιστοποιηθεί στη λειτουργία θέρμανσης, είναι σε θέση να παράγουν νερό έως 65°C (LZT) 60°C (LHA) και μπορούν να λειτουργούν σε έως -20°C θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι μονάδες διατίθενται σε εκδόσεις 2 σωλήνων, 2+2 σωλήνων και 4 σωλήνων.

Ορισμένες εκδόσεις μπορούν να παράγουν ζεστό νερό οικιακής χρήσης, όπως στην έκδοση P2S μέσω ενεργοποίησης εξωτερικής βαλβίδας 3 κατευθύνσεων. Όλες οι εκδόσεις παρέχονται με βαλβίδα αντίστροφου κύκλου που χρησιμοποιείται για χειμερινή απόψυξη, και έχουν χαμηλά επίπεδα παραγωγής θορύβου.

Οι εκδόσεις RV είναι επίσης σε θέση να παράγουν κρύο νερό.

Οι αντλίες θερμότητας LZT και LHA με μία ματιά:

  • Ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα COP Και EER (LZT, LHA)
  • Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου (LZT)
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης μέσω διαδικτύου με το λογισμικό iPro (LZT, LHA)
  • Θερμοκρασία προσαγωγής στη θέρμανση έως 65°C (LZT) 60°C (LHA) και στην ψύξη έως 4°C (LHA)
  • Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας στη θέρμανση -20°C (LZT, LHA)
  • Ψυκτικό μέσο R410A (LZT, LHA)
  • Συμπιεστές Scroll (LHA) με τεχνολογία EVI (LZT)
Περιγραφή LZT (HE/NN/RV – P2S/P2U) 302 452 502 602 752 852 1002 1202
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση θέρμανσης (A7W35)* kW 30,5 41,1 54,2 60,7 70,4 79,5 90,3 104,9
COP στη θέρμανση (A7W35)* 4,75 4,69 4,64 4,89 4,78 4,56 4,87 4,75
Ενεργειακή απόδοση ** A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Απόδοση ψύξης (A35W7)* kW 26,2 36,0 46,4 53,3 61,6 68,9 79,0 91,9
EER (A35W7)* 2,86 2,64 3,11 3,18 2,95 2,69 3,20 3,08
Ηχητική στάθμη ισχύος*** dB(A) 69 71 71 71 72 72 72 72
Ηχητική πίεση στα 10m *** dB(A) 37 39 39 39 40 40 40 40
Περιγραφή LHA (HE/XL/RV – P2S/P2U) 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση θέρμανσης (A7W35)* kW 65,9 71,0 91,4 101,4 111,0 134,5 147,7 162,2 175,5
COP στη θέρμανση (A7W35)* 4,42 4,29 4,51 4,34 4,21 4,55 4,48 4,20 4,04
Ενεργειακή απόδοση ** A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Απόδοση ψύξης (A35W7)* kW 57,5 63,4 80,5 90,2 100,5 117,4 129,5 146,8 159,2
EER (A35W7)* 2,70 2,65 3,03 2,89 2,86 3,04 2,94 2,89 2,71
Ηχητική στάθμη ισχύος*** dB(A) 72 73 74 76 78 79 80 81 81
Ηχητική πίεση στα 10m *** dB(A) 40 41 42 44 46 47 48 49 49
Περιγραφή LHA (HE/XL/RV – P2S/P2U) 2302 2502 2504 3004 3204 3504 4004 4504 5004
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση θέρμανσης (A7W35)* kW 202,8 230,8 220,5 264,9 287,2 317,0 348,5 407,2 441,7
COP στη θέρμανση (A7W35)* 4,26 4,36 4,16 4,35 4,21 4,11 4,12 4,19 4,09
Ενεργειακή απόδοση ** A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Απόδοση ψύξης (A35W7)* kW 180,4 202,1 198,5 231,0 259,7 289,4 322,6 368,5 406,9
EER (A35W7)* 2,73 2,76 2,73 2,87 2,91 2,75 2,73 2,73 2,69
Ηχητική στάθμη ισχύος*** dB(A) 83 84 81 82 83 84 84 86 87
Ηχητική πίεση στα 10m *** dB(A) 51 52 49 50 51 52 52 54 55

* Σύμφωνα με το EN14511,  ** Μέσο κλίμα στους 35 °C,  *** Σύμφωνα με το ISO 3744