Ολοκληρωμένη Μονάδα VVM 310

 • Ολοκληρωμένη Μονάδα VVM 310

NIBE VVM 310

  Η NIBE SPLIT HBS 05 έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται και με τις εσωτερικές μονάδες VVM 310 για τη δημιουργία ενός συστήματος θέρμανσης - ψύξης υψηλής απόδοσης. Περιλαμβάνουν ένα έξυπνο και φιλικό προς το χρήστη σύστημα ελέγχου, ταμιευτήρα νερού, ηλεκτρική υποβοήθηση και κυκλοφορητή μεταβλητής παροχής.

  Η VVM 310 είναι κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, όπου ο ενσωματωμένος ταμιευτήρας νερού θέρμανσης λειτουργεί ως δοχείο αδράνειας και θερμικός διαχειριστής.

  Στις VVM 310, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι άμεση μέσω της ενσωματωμένης ανοξείδωτης σερπαντίνας. Η NIBE VVM 310 διαθέτει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης μιας εξωτερικής πηγής θερμότητας χρησιμοποιώντας ως δοχείο αδράνειας τον όγκο νερού του ενσωματωμένου ταμιευτήρα.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερα συστήματα-πακέτα:

 1. NIBE AMS 10-6, HBS 05-6
 2. NIBE AMS 10-8, HBS 05-12
 3. NIBE AMS 10-12, HBS 05-12
 4. NIBE AMS 10-16, HBS 05-16

Η σειρά VVM 310 με μία ματιά:

 • Ενσωματωμένος ελεγκτής με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών δυνατοτήτων
 • Εύκολη σύνδεση και έλεγχος διαφόρων πηγών ενέργειας όπως ηλιακή, αέριο, πετρέλαιο, βιομάζα κ.α
 • Ενσωματωμένος ηλεκτρ. λέβητας με αναλογική λειτουργία με ισχύ έως 12 kW
 • Εύκολη σύνδεση για θέρμανση πισίνας
 • Ενσωματωμένο δοχείο διαστρωμάτωσης 270 lt
 • Ενσωματωμένη ανοξείδωτη σερμπαντίνα ζεστού νερού χρήσης
 • Ενσωματωμένη μεταγωγική βάνα για την φόρτιση του πάνω μέρους του δοχείου κατά την παραγωγή ΖΝΧ
 • Ενσωματωμένη τρίοδη αναμεικτική για τον έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής στην περίπτωση φόρτισης του δοχείου από επιπλέον πηγή
 • Κυκλοφορητές HEP, έναν για το κύκλωμα της θέρμανσης και έναν για την φόρτιση του VVM από την αντλία θερμότητας
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το λογισμικό NIBE Uplink για απομακρυσμένο έλεγχο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το πακέτο περιλαμβάνει:Εξωτερική μονάδα

Εσωτερική μονάδα

Μονάδα ΖΝΧ και Θέρμανσης

AMS 10-6

HBS 05-6

VVM 310

AMS 10-8

HBS 05-12

VVM 310

AMS 10-12

HBS 05-12

VVM 310

AMS 10-16

HBS 05-16

VVM 310

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °CA++ / A+++A++ / A+++A++ / A+++A++ / A+++
Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C /35 °C%183 / 256184 / 229189 / 233193 / 239
Ονομ. θερμική ισχύς θερμό κλίμα PratedkW581215
Προφίλ φορτίου / Ενεργ. απόδοση ΖΝΧXL / AXL / AXL / AXL / A
Απόδοση θέρμανσης (A7W35, EN14511)

COP στην θέρμανση (A7W35, EN14511)

kW

0,5-7,4

5,32

1,7 – 8,1

4,39

3,5 – 12,0

4,40

3,7 –15,8

4,44

Απόδοση θέρμανσης (A7W45, EN14511)

COP στη θέρμανση (A7W45, EN14511)

kW

0,5-8,0

3,62

2,64 – 7,72

3,5

3,45 – 11,1

3,6

5,09 – 15,2

3,28

Απόδοση ψύξης (A35W18, EN14511)

EER στη ψύξη (A35W18, EN14511)

kW

1,2 – 7,0

3,45

2,7-9,19

3,08

3,3-11,2

3,12

5,2-15,7

3,12

Απόδοση ψύξης (A35W7, EN14511)

EER στη ψύξη (A35W7, EN14511)

kW

0,8-4,86

2,61

2,1 – 7,1

2,7

1,81 – 9,45

2,77

5,1-13,0

2,88

Όρια λειτουργίας θέρμανσης°C-20 έως 43-20 έως 43-20 έως 43-20 έως 43
Όρια λειτουργίας ψύξης°C+15 έως 43+15 έως 43+15 έως 43+15 έως 43
Μέγ. θερμοκρασία χωρίς/με αντίσταση°C58/6558 / 6558 / 6558 / 65
Ελάχιστη θερμοκρασία ψύξης°C7777
Ηλεκτρική σύνδεση εσωτερικ. μονάδας3 x 400 V3 x 400 V3 x 400 V3 x 400 V
Απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια εσωτερικής μονάδας3 x 20 A3 x 20 A3 x 20 A3 x 20 A
Ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικ. μονάδας230 V230 V230 V230 V
Απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια εξωτερικής μονάδας16Α16Α25Α25Α