Ολοκληρωμένη Μονάδα VVM 500

 • Ολοκληρωμένη μονάδα VVM500
 • Ολοκληρωμένη μονάδα VVM 500

NIBE VVM 500

  Η NIBE SPLIT HBS 05 έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται και με τις εσωτερικές μονάδες VVM 500 για τη δημιουργία ενός συστήματος θέρμανσης - ψύξης υψηλής απόδοσης. Περιλαμβάνουν ένα έξυπνο και φιλικό προς το χρήστη σύστημα ελέγχου, ταμιευτήρα νερού, ηλεκτρική υποβοήθηση και κυκλοφορητή μεταβλητής παροχής.

  Η VVM 500 είναι κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, όπου ο ενσωματωμένος ταμιευτήρας νερού θέρμανσης λειτουργεί ως δοχείο αδράνειας και θερμικός διαχειριστής.

  Στις VVM 500, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι άμεση μέσω της ενσωματωμένης ανοξείδωτης σερπαντίνας. Η NIBE VVM 500 διαθέτει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης μιας εξωτερικής πηγής θερμότητας χρησιμοποιώντας ως δοχείο αδράνειας τον όγκο νερού του ενσωματωμένου ταμιευτήρα. Η VVM 500 διαθέτει ενσωματωμένο εναλλάκτη (σερπαντίνα) ηλιακών για εύκολη σύνδεση του με ηλιακούς συλλέκτες.

Η σειρά αποτελείται από τρία συστήματα-πακέτα:

 1. NIBE AMS 10-8, HBS 05-12
 2. NIBE AMS 10-12, HBS 05-12
 3. NIBE AMS 10-16, HBS 05-16

Η σειρά VVM 500 με μία ματιά:

 • Ενσωματωμένος ελεγκτής με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών δυνατοτήτων
 • Εύκολη σύνδεση και έλεγχος διαφόρων πηγών ενέργειας όπως ηλιακή, αέριο, πετρέλαιο, βιομάζα κ.α
 • Εύκολη σύνδεση για θέρμανση πισίνας
 • Ενσωματωμένη σερπαντίνα ηλιακών
 • Ενσωματωμένος ηλεκτρ. λέβητας με αναλογική λειτουργία με ισχύ έως 9 kW
 • Ενσωματωμένο δοχείο διαστρωμάτωσης 500 lt
 • Ενσωματωμένη ανοξείδωτη σερμπαντίνα ζεστού νερού χρήσης
 • Ενσωματωμένη μεταγωγική βάνα για την φόρτιση του πάνω μέρους του δοχείου κατά την παραγωγή ΖΝΧ
 • Ενσωματωμένη τρίοδη αναμεικτική για τον έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής στην περίπτωση φόρτισης του δοχείου από επιπλέον πηγή
 • Κυκλοφορητές HEP για το κύκλωμα της θέρμανσης και για την φόρτιση του
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το λογισμικό NIBE Uplink για απομακρυσμένο έλεγχο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το πακέτο περιλαμβάνει:Εξωτερική μονάδα

Εσωτερική μονάδα

Μονάδα ΖΝΧ και Θέρμανσης

AMS 10-8

HBS 05-12

VVM 500

AMS 10-12

HBS 05-12

VVM 500

AMS 10-16

HBS 05-16

VVM 500

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °CA++ / A+++A++ / A+++A++ / A+++
Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C /35 °C%184 / 229189 / 233193 / 239
Ονομ. θερμική ισχύς θερμό κλίμα PratedkW81215
Προφίλ φορτίου / Ενεργ. απόδοση ΖΝΧXL / AXL / AXL / A
Απόδοση θέρμανσης (A7W35, EN14511)

COP στην θέρμανση (A7W35, EN14511)

kW

1,7 – 8,1

4,39

3,5 – 12,0

4,40

3,7 –15,8

4,44

Απόδοση θέρμανσης (A7W45, EN14511)

COP στη θέρμανση (A7W45, EN14511)

kW

2,64 – 7,72

3,5

3,45 – 11,1

3,6

5,09 – 15,2

3,28

Απόδοση ψύξης (A35W18, EN14511)

EER στη ψύξη (A35W18, EN14511)

kW

2,7-9,19

3,08

3,3-11,2

3,12

5,2-15,7

3,12

Απόδοση ψύξης (A35W7, EN14511)

EER στη ψύξη (A35W7, EN14511)

kW

2,1 – 7,1

2,7

1,81 – 9,45

2,77

5,1-13,0

2,88

Όρια λειτουργίας θέρμανσης°C-20 έως 43-20 έως 43-20 έως 43
Όρια λειτουργίας ψύξης°C+15 έως 43+15 έως 43+15 έως 43
Μέγ. θερμοκρασία χωρίς/με αντίσταση°C58 / 6558 / 6558 / 65
Ελάχιστη θερμοκρασία ψύξης°C777
Ηλεκτρική σύνδεση εσωτερικ. μονάδας3 x 400 V3 x 400 V3 x 400 V
Απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια εσωτερικής μονάδας3 x 16 V3 x 16 V3 x 16 V
Ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικ. μονάδας230 V230 V230 V
Απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια εξωτερικής μονάδας16 Α25 A25 A