Ολοκληρωμένη Μονάδα VVM S 320

 • Ολοκληρωμένη μονάδα VVM S 320

NIBE VVM S 320

  Η NIBE SPLIT HBS 05 έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται και με τις εσωτερικές μονάδες VVM S320 για τη δημιουργία ενός συστήματος θέρμανσης - ψύξης υψηλής απόδοσης. Περιλαμβάνουν ένα έξυπνο και φιλικό προς το χρήστη σύστημα ελέγχου, ταμιευτήρα νερού, ηλεκτρική υποβοήθηση και κυκλοφορητή μεταβλητής παροχής.

  Η NIBE VVM S320 περιλαμβάνει επίσης βάνα πλήρωσης, μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας και δοχείο διαστολής, ό,τι απαιτείται δηλαδή για μια τυπική εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επίσης έναν ενσωματωμένο ταμιευτήρα αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 178 λίτρων.

  Η VVM S320 είναι κατάλληλη για συστήματα θέρμανσης μονού κυκλώματος, στο οποίο απαιτείται να υπάρχει ελάχιστη ροή στο σύστημα θέρμανσης.

Η σειρά αποτελείται από τρία συστήματα-πακέτα:

 1. NIBE AMS 10-6, HBS 05-12
 2. NIBE AMS 10-8, HBS 05-12
 3. NIBE AMS 10-12, HBS 05-16

Η σειρά VVM S 320 με μία ματιά:

 • Ελεγκτής νέας γενιάς S με έγχρωμη οθόνη αφής, με οδηγίες χρήσης και διασύνδεση σε τοπικό δίκτυο WiFi
 • Εύκολη σύνδεση και έλεγχος διαφόρων πηγών ενέργειας όπως ηλιακή, αέριο, πετρέλαιο, βιομάζα κ.α
 • Ενσωματωμένος ηλεκτρ. λέβητας με αναλογική λειτουργία με ισχύ έως 9 kW
 • Εύκολη σύνδεση για θέρμανση πισίνας
 • Ενσωματωμένο δοχείο ΖΝΧ 178 lt
 • Ενσωματωμένη μεταγωγική βάνα για την φόρτιση του δοχείου κατά την παραγωγή ΖΝΧ
 • Κυκλοφορητές HEP, έναν για το κύκλωμα της θέρμανσης και έναν για την φόρτιση του VVM από την αντλία θερμότητας
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το λογισμικό NIBE Uplink για απομακρυσμένο έλεγχο

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το πακέτο περιλαμβάνει:Εξωτερική μονάδα

Εσωτερική μονάδα

Μονάδα ΖΝΧ και Θέρμανσης

AMS 10 – 86

HBS 05 – 12

VVM 320

AMS 10 – 8

HBS 05 – 12

VVM 320

AMS 10 – 12

HBS 05 – 162

VVM 320

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °CA++/A+++A++ / A+++A++ / A+++
Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C /35 °C%183 / 256184 / 229189 / 233
Ονομ. θερμική ισχύς θερμό κλίμα PratedkW5812
Προφίλ φορτίου / Ενεργ. απόδοση ΖΝΧXL / AXL / AXL / A
Απόδοση θέρμανσης (A7W35, EN14511)

COP στην θέρμανση (A7W35, EN14511)

kW

0,5-7,4

5,32

1,7 – 8,1

4,39

3,5 – 12,0

4,40

Απόδοση θέρμανσης (A7W45, EN14511)

COP στη θέρμανση (A7W45, EN14511)

kW

0,5-8,0

3,62

2,64 – 7,72

3,5

3,45 – 11,1

3,6

Απόδοση ψύξης (A35W18, EN14511)

EER στη ψύξη (A35W18, EN14511)

kW

1,2 – 7,0

3,45

2,7-9,19

3,08

3,3 – 11,2

3,6

Απόδοση ψύξης (A35W7, EN14511)

EER στη ψύξη (A35W7, EN14511)

kW

0,8-4,86

2,61

2,1 – 7,1

2,7

1,81 – 9,45

2,77

Όρια λειτουργίας θέρμανσης°C-20 έως 43-20 έως 43-20 έως 43
Όρια λειτουργίας ψύξης°C+15 έως 43+15 έως 43+15 έως 43
Μέγ. θερμοκρασία χωρίς/με αντίσταση°C58/6558 / 6558 / 65
Ελάχιστη θερμοκρασία ψύξης°C777
Ηλεκτρική σύνδεση εσωτερικ. μονάδας3 x 400 V3 x 400 V3 x 400 V
Απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια εσωτερικής μονάδας3 x 16 A3 x 16 A3 x 16 A
Ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικ. μονάδας230 V230 V230 V
Απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια εξωτερικής μονάδας16A16A25A