Protector F1 10L

Protector F1 10L

FERNOX Protector F1 10L - Προστασία για Επαγγελματικά Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης


  • Προστασία επαγγελματικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με μεικτά μέταλλα
  • Καθιστά το νερό μη διαβρωτικό στον χάλυβα, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο και αλουμίνιο
  • Αποτρέπει το σχηματισμό κρούστας αλάτων
  • Διατηρεί την απόδοση αλλά και την διάρκεια ζωής του συστήματος
  • Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον
  • Δεν φράζει ή περιορίζει την παροχή
  • Περιλαμβάνονται όλες οι βαλβίδες και όλοι οι σύνδεσμοι
  • Δοσιμετρικό σημείο για τα προϊόντα σειράς «F» της Fernox

    • Δοσολογία: Η συνιστώμενη συγκέντρωση του υγρού είναι 0,5%

Δελτίο προϊόντος
Φύλλο δεδομένων ασφαλείας
Φωτογραφία