Αφυγραντές εσωτερικών πισινών UTA-UTAZ για σύστημα αεραγωγών

  • Αφυγραντής Hidros UTA-UTAZ

Αφυγραντής Hidros UTA-UTAZ

Ανάκτηση θερμότητας υψηλής απόδοσης

Πέραν το εξειδικευμένων λειτουργιών του το μοντέλο UTA (χωρίς εξωτερικό συμπυκνωτή / UTAZ (με εξωτερικό συμπυκνωτή) χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με του συμβατικούς αφυγραντές πισίνας. Χάρη στον ενσωματωμένο εναλλάκτη αέρα/ αέρα βελτιώνει κατά τουλάχιστον 30% το συντελεστή απόδοσης του αφυγραντή ενώ παράλληλα ανακτά ένα μέρος της θερμότητας κατά τον αερισμό του χώρου.

Οι μονάδες UTA (χωρίς εξωτερικό συμπυκνωτή) / UTAZ (με εξωτερικό συμπυκνωτή) χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους, την ευκολία ελέγχου τους μέσω απομακρυσμένων ελεγκτών ενώ ταυτόχρονα το κόστος τους παραμένει σχετικά χαμηλό σε σχέση με αντίστοιχα προιόντα.

Το μοντέλο UTAZ: Περιλαμβάνει απομακρυσμένο συμπυκνωτή και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου είναι απαραίτητος ο ταυτόχρονος έλεγχος της θερμοκρασίας (θέρμανση / ψύξη ) και της υγρασίας:

Οι βασικές λειτουργίας της μονάδας UTAZ είναι οι εξής:

  • Λειτουργία αφύγρανσης: ενεργοποιείται ο εσωτερικός συμπυκνωτής, η μονάδα πραγματοποιεί αφύγρανση και αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου
  • Λειτουργία αφύγρανσης / ψύξης: ενεργοποιείται ο απομακρυσμένος συμπυκνωτής, η μονάδα πραγματοποιεί αφύγρανση και ταυτόχρονα μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου
  • Λειτουργία αφύγρανσης / θέρμανσης: ενεργοποιείται ο εσωτερικός συμπυκνωτής, η μονάδα πραγματοποιεί αφύγρανση και ταυτόχρονα αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου. Σε περίπτωση που η θερμότητα του συμπυκνωτή δεν αρκεί ενεργοποιείται το ενσωματωμένο στοιχείο θέρμανσης το οποίο εξυπηρετείται από λέβητα ή άλλο σύστημα θέρμανσης
  • Λειτουργία αερισμού: σε όλες τις λειτουργίες οι μονάδα δουλεύει με τουλάχιστον 30% νωπό αέρα εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τον επαρκή αερισμό του χώρου της πισίνας ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση αέριων ρύπων π.χ. χλώριο κ.τ.λ.