Αφύγρανση Εσωτερικής Πισίνας

Εξειδικευμένες Μονάδες Αφύγρανσης

Τα κλειστά κολυμβητήρια και οι μικρότερες εσωτερικές πισίνες αποτελούν ιδιαίτερους και απαιτητικούς χώρους με συνεχή και αυξημένη υγρασία λόγω της ύπαρξης του θερμαινόμενου νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. Κατά συνέπεια απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και μελέτη των προτεινόμενων λύσεων καθώς και κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός ώστε να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες συνθήκες ένεσης.

Η Θερμογκάζ έχοντας πολυετή εμπειρία στη μελέτη και υλοποίηση μέσω συνεργατών της έργων εσωτερικής πισίνας διαθέτει στην Ελληνική αγορά τις εξιδεικευμένες μονάδες για την αφύγρανση, θέρμανση και αερισμό των οίκων TERMOVENT και HIDROS. Μέσα από την ευρεία γκάμα λύσεων των δύο οίκων μπορεί να επιλυθεί κάθε έργο εσωτερικής πισίνας με γνώμονα την επίτευξη συνθηκών άνεσης σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και το κατά το δυνατόν χαμηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης.