Αναλώσιμα

Τα καθαριστικά διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποκατάσταση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Ομοίως, η αφαίρεση υπολειμμάτων εγκατάστασης, υπολειμμάτων συγκόλλησης και ροής από νέες εγκαταστάσεις βελτιστοποιεί την απόδοση ενός συστήματος και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του λέβητα.


  • 1
  • 2