Αντλίες Θερμότητας Αέρα - Νερού Hidros

Αντλίες Θερμότητας Αέρα – Νερού Hidros

Οι αντλίες θερμότητας αέρα – νερού Hidros,είναι υψηλής αποδοτικότητας και μεγάλης ισχύος αντλίες. Οι αντλίες της Hidros LZT και LHA είναι μοντέλα με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου χάρη στη χρήση ενός ειδικού πλωτού συστήματος απόσβεσης δονήσεων που επιτρέπει μείωση θορύβου περίπου 10-12 dB (A). Έχουν βελτιστοποιηθεί στη λειτουργία θέρμανσης, καθώς είναι σε θέση να παράγουν νερό έως 65 ° C και μπορούν να λειτουργούν σε έως -20 ° C θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όλα τα μοντέλα παρέχονται με βαλβίδα αντίστροφου κύκλου που χρησιμοποιείται για χειμερινή απόψυξη.