Αντλίες Θερμότητας Αέρα - Νερού NIBE

Αντλίες Θερμότητας Αέρα – Νερού NIBE

Με τις αντλίες θερμότητας αέρα – νερού NIBE, μπορείτε να μειώσετε το κόστος θέρμανσης κατά 70%, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, τον τύπο της αντλίας θερμότητας και το αν χρησιμοποιείτε λειτουργία ψύξης ή όχι. Εκμεταλλευόμαστε την εξωτερική θερμοκρασία του αέρα, μία από τις ελεύθερες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της φύσης με ελάχιστες εκπομπές CO2. Το ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο απόδοσης σημαίνει ότι μια επένδυση σε μια αντλία θερμότητας αέρα / νερού κάνει πολύ γρήγορη απόσβεση ενώ παράλληλα σας παρέχει μια ασφαλή παροχή θερμότητας και ζεστού νερού, προσαρμοσμένη στις δικές σας απαιτήσεις.