Γεωθερμία

Εκμεταλλευτείτε την θερμότητα του εδάφους

Η θερμική ενέργεια που αποθηκεύεται στη γη, στα υπόγεια ύδατα ή στον αέρα χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας. Αυτή η πηγή θερμότητας παρέχεται στην αντλία θερμότητας για να θερμάνει ένα κτίριο και να το τροφοδοτήσει με ζεστό νερό. 75 % περιβαλλοντική ενέργεια και 25 % προμηθευμένη ηλεκτρική ενέργεια (ενέργεια κίνησης) συνδυάζονται για να παρέχουν 100 % ενέργεια θέρμανσης για θερμότητα και ζεστό νερό.  Εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα του εδάφους για την κάλυψη των αναγκών σας σε θέρμανση και ενδεχομένως σε θέρμανση/δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης.

Πηγή θερμότητας το έδαφος – οριζόντια τοποθέτηση:
Σε βάθος περίπου 1,5 m τοποθετείται το σύστημα των γεωεναλλακτών οριζόντια στο έδαφος του κήπου σας και έτσι απορροφά την θερμότητα που περικλείεται στο έδαφος

Πηγή θερμότητας το έδαφος-γεώτρηση:
Ο γεωεναλλάκτης τοποθετείται κάθετα στο έδαφος και έτσι απαιτεί πολύ λίγο χώρο.