Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας NIBE

Μια σταθερή επένδυση

Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας της NIBE μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας έως και κατά 80%. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε θερμότητα εκμεταλλευόμενοι τη θερμότητα του εδάφους. Αυτή η δωρεάν πηγή ενέργειας ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2 και φυσικά ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Μένει μόνο να αποφασίσετε αν η δωρεάν θερμότητα που θα εκμεταλλευτείτε θα προέρχεται από την θερμότητα του υπεδάφους, από υπόγεια ύδατα ή από το έδαφος κάτω από το γκαζόν. Η πιο κατάλληλη καθορίζεται από την απαίτηση της ενέργειας του σπιτιού, το υπάρχον σύστημα θέρμανσης και το οικόπεδο. Το σύστημα θα σας παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό χρήσεως, ενώ θα μπορεί επίσης να παρέχει ψύξη κατά τη διάρκεια της θερμής ημέρας.