Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Vaillant

Εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα του εδάφους

Εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα του εδάφους για την κάλυψη των αναγκών σας σε θέρμανση και, ενδεχομένως, σε θέρμανση/δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης.

Πηγή θερμότητας το έδαφος – οριζόντια τοποθέτηση:
Σε βάθος περίπου 1,5 m τοποθετείται το σύστημα των γεωεναλλακτών οριζόντια στο έδαφος του κήπου σας και έτσι απορροφά την θερμότητα που περικλείεται στο έδαφος.

Πηγή θερμότητας το έδαφος-γεώτρηση:
Ο γεωεναλλάκτης τοποθετείται κάθετα στο έδαφος και έτσι απαιτεί πολύ λίγο χώρο.