Κάτοπτρα Ακτινοβολίας

Τα αποδοτικά και συγχρόνως οικονομικά συστήματα θέρμανσης αποτελούν μία άψογη λύση για τη θέρμανση μεγάλων, συχνά ανοικτών χώρων.
Είτε πρόκειται για κάτοπτρα ακτινοβολίας ανοικτού είτε κλειστού φλογοθαλάμου – η επιλογή της κάθε τεχνικής βασίζεται στην αποτελεσματικότητα του κάθε συστήματος.