Συσκευές Μέτρησης

Όργανα Μέτρησης Testo

Η γερμανική εταιρεία Testo, παρέχει μία πλήρη γκάμα συσκευών για τον τεχνικό και τον εγκαταστάτη.

Οι απαιτήσεις που τίθενται για τα συστήματα μέτρησης γίνονται συνεχώς πιο σύνθετες αλλά συγχρόνως και πιο εξατομικευμένες. Συνεπώς, η αναγνώριση ακριβώς αυτών των απαιτήσεων των πελατών αλλά και η τέλεια γνώση των νέων τεχνολογιών αποτελεί το κύριο μέλημα της Testo, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της αγοράς.

Όλοι οι πελάτες της Testo επωφελούνται από τις πραγματικές καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας αισθητήρων, αλλά και από τις προόδους της μικροηλεκτρονικής, της αποθήκευσης των δεδομένων μέτρησης ή της επικοινωνίας με άλλα μέσα όπως υπολογιστές,
Αυτός ο συνδυασμός πολυετούς εμπειρίας και προσέγγισης του πελάτη, αυξάνει τη χρησιμότητα των συστημάτων μέτρησης της Testo.