ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TERMOVENT


Η Termovent αποτελεί μια οικογενειακή εταιρία με έδρα στο Βελιγράδι της Σερβίας. Το ιδρυτικό έτος βρίσκεται στα 1993. Θεωρείται κορυφαία στην κατασκευή και στην εγκατάσταση μονάδων χειρισμού αέρα ενώ στη γκάμα των προϊόντων της συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση αρθρωτού συστήματος πάνελ που χρησιμοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας καθαρού χώρου. Την χαρακτηρίζει η ισχυρή παραγωγική της ικανότητα και η αφοσίωσή της στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ακόμα, εστιάζει στην κατασκευή προϊόντων που πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών πρακτικών ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης. Αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές για συνεργασία της με εταιρίες όπως η Pfizer, Evalar, Hotel Hilton στο Βελιγράδι κ.λπ.

Δείτε τον κατάλογο προϊόντων

Μερικά Στοιχεία

  • Οικογενειακή επιχείρηση με ημερομηνία ίδρυσης το 1993.
  • Έδρα στο Βελιγράδι και στη Σερβία.
  • Κορυφαία στην κατασκευή και εγκατάσταση μονάδων χειρισμού αέρα.
  • Ισχυρή παραγωγική ικανότητα.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός αρθρωτού συστήματος πάνελ που χρησιμοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας καθαρού χώρου.
  • Αφοσίωση στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Κατασκευή προϊόντων που πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών πρακτικών ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.
  • Συνεργασία με : Pfizer, Evalar, Hotel Hilton κ.α